Category: घराचं व्यवस्थापन

Read More

साड्यांचं व्यवस्थापन

माझ्या लग्नाला २२ वर्षं झाली आहेत. आणि गेल्या २२ वर्षांपासून मी साड्या जमवते आहे. मला कॉलेजच्या अगदी सुरूवातीपासूनच साडी नेसायला फार आवडायला लागलं. त्यामुळे तेव्हा आईच्या साड्या आणि आईचेच टाचून घातलेले ब्लाऊज असं चालायचं. लग्न झालं तेव्हा माझ्याकडे खास माझ्या अशा ५-६ साड्या होत्या. त्याही लग्नात घेतलेल्या. त्यातली १ पैठणी, १ चंदेरी, १ बनारसी, १ नारायणपेठ, १ गीतांजली आणि १ इंदुरी अशा होत्या. लग्न रजिस्टर पद्धतीनं झालं. लग्नासाठी मी जी चंदेरी नेसले होते ती ६०० रूपयांची होती.

Read More

माझं घर

आमचं जे घर आहे ते आम्ही २००२ मध्ये विकत घेतलं. घर साहित्य सहवासातच हवं असं आम्हा दोघांनाही वाटत होतं. त्यामुळे हे घर थोडंसं लहान असलं तरी आम्ही ते ताबडतोब घेण्याचा निर्णय घेतला. आणि तेव्हा घर घेतलं म्हणून बरं नाही तर आता घरांचे जे भाव झाले आहेत ते बघता आम्हाला बांद्र्यात घर घेणं अशक्यच झालं असतं. आमचं हे घर ६४० स्क्वेअर फुटांचं आहे. आता मुंबईतल्या माणसांना हे घर मोठं वाटेलही. पण माझं माहेरचं म्हणजे औरंगाबादचं घर ४००० स्क्वेअर फुटांच्या प्लॉटवर बांधलेलं आहे. घराच्या समोर अंगण, झाडं, बाहेर व-हांड्यात झोका असं सगळं आहे. आमचं बीडचं घर तर २० हजार स्क्वेअर फुटांच्या प्लॉटवर होतं. मागेपुढे प्रचंड मोठं अंगण, खूप मोठी बाग असं होतं. तर माझा प्रवास उलटा झाला आहे. खूप मोठ्या घराकडून लहानशा घराकडे. पण तरीही माझं हे घर मला अतिशय प्रिय आहे, कारण ते मी मला हवं तसं सजवलेलं आहे. त्यासाठी खूप कष्ट घेतले आहेत.

Read More

कपाट लावणं

कपड्यांची कपाट आवरायची म्हटलं की अंगावर काटा येतो, हो ना? याचं कारण असं आहे की आपण कपडे भाराभर घेत असतो. त्यांचे तसेच ढीग करत असतो. मग वेळ होईल तसे ते जमतील तसे लावत असतो. मीही पूर्वी असंच करत असे. पण आता गेली काही वर्षं मी महिन्यातून एकदा कपाट आवरायची सवय लावून घेतली आहे.

कपड्यांचं कपाट रेडीमेड विकत घेताना किंवा बनवून घेतानाही ते आपल्या सोयीनं बनवून घ्यावं. म्हणजे आपण कुठल्या प्रकारचे कपडे वापरतो, त्या कपड्यांच्या घड्या कशा असतात, त्यांची जाडी कितपत असते यासारख्या गोष्टींचा विचार करावा. माझं स्वतःचं मत असं आहे की कपाटात कप्पे जास्त मोकळे ढाकळे ठेवावेत म्हणजे आपल्याला त्यात हवे तसे कपडे लावता येतात.